Historia

Fundacja Hospicyjna powstała w styczniu 2004 roku z inicjatywy Krajowego Duszpasterza Hospicjów ks. Piotra Krakowiaka SAC. Już wiosną wykorzystała możliwość zbiórki 1% podatku dochodowego, a jesienią, wraz z TVP1, zorganizowała pierwszą kampanię ogólnospołeczną „Hospicjum to też Życie”. W tym samym roku Fundacja zakłada ogólnopolski portal internetowy www.hospicja.pl, główne źródło informacji o opiece paliatywnej w Polsce.

W 2005 roku rusza działalność wydawnicza Fundacji. Do 2015 roku, w ramach Biblioteki Fundacji Hospicyjnej, wydano 17 tomów oraz 9 filmów DVD. Od 2006 roku zaczął wychodzić dwumiesięcznik „Hospicjum to też Życie”, obecnie ukazujący się pod postacią kwartalnika.

W 2006 roku powstają przy Fundacji Fundusz Dzieci Osieroconych oraz gdańska filia Akademii Walki z Rakiem. W 2007 roku Fundacja inicjuje trzyletni program rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubię Pomagać”, a w 2008, wraz z „Gazetą Wyborczą”, ogłasza i przeprowadza z sukcesem akcję „Umierać po ludzku”. W tym samym roku występuje też z ogólnopolskim projektem WHAT, którego celem jest resocjalizacja więźniów dzięki pracy w hospicjach. Jesienią 2014 roku ruszył ogólnospołeczny program wsparcia psychologicznego „Tumbo Pomaga”, skierowany do wszystkich dzieci i młodzieży w żałobie, a także do ich otoczenia.

Od początku 2011 roku kierownictwo Fundacji przejęła Alicja Stolarczyk.

Uśmiech Dziecka 2018

Przekaż 1%, wersja online

Pobierz program

Przekaż darowiznę online

kwota:

Rocznik

Fundacja Hospicyjna

Konto
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Księgarnia