We wtorek 10 czerwca, w siedzibie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku,  odbyła się konferencja otwierająca projekt Pomaganie jest piękne – aktywizacja seniorów poprzez wolontariat opiekuńczy, realizowany w ramach Rządowego Programu „Aktywność Społeczna Osób Starszych”.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy 39 domów pomocy społecznej z województwa pomorskiego. Gośćmi honorowymi byli: Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Andrzej Kowalczys, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Mariusz Jandzio, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Irena Samson, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych.  

Głównym celem projektu jest pobudzenie czynnej aktywności seniorów, związanej z pomocą osobom niesamodzielnym i chorym, szczególnie podopiecznym domów  opieki społecznej.  – Opierając się na doświadczeniach wolontariatu hospicyjnego, mającego już 30-letnią tradycję, oraz na 10-letnim doświadczeniu Fundacji Hospicyjnej w tworzeniu i umacnianiu wolontariatu w hospicjach, jesteśmy przekonani, że warto przenieść dobre praktyki do nowych obszarów pomocy osobom niesamodzielnym i chorym – powiedziała Alicja Stolarczyk, Prezes Fundacji Hospicyjnej. – Wiemy, że część domów opieki społecznej współpracuje z wolontariuszami. Poprzez projekt „Pomaganie jest piękne” chcemy wzmocnić istniejący udział wolontariuszy w opiece nad osobami przewlekle chorymi i starszymi oraz przekonać pozostałe ośrodki opiekuńcze do rozpoczęcia z nimi współpracy – dodała Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Obecność wolontariuszy w ośrodkach ma na celu wzmocnienie pracy profesjonalnego zespołu medycznego lub opiekuńczego. Ich głównym zadaniem jest towarzyszenie mieszkańcom i wspomaganie kadry etatowej opieką. W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in. szkolenia dla koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz szkoleń pojawią się na stronach: www.fundacjahospicyjna.pl oraz www.wolontariatopiekunczy.pl.

 

Przekaż darowiznę online

kwota:

Zamów kartkę!

Rocznik

Fundacja Hospicyjna

Konto
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Księgarnia